Sebehodnocení - roboti

Sebehodnocení - roboti

30 Kč

10 obrázků robotů, kteří slouží jako prostředek sebereflexe žáků a jako zpětná vazba pro učitele. Roboti jsou v českém i anglickém jazyce.

Návod k výrobě:

Roboty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme. Na zadní stranu obrázku robota nalepíme dřevěnou špatuli.

Jak s materiálem pracovat:

Roboti slouží jako prostředek sebereflexe žáků a jako zpětná vazba pro učitele. Žáci si tahají roboty koncem špatule z nějaké nádoby tak, aby neviděli, jakého robota si vybírají. Následně přečtou otázku nahlas a odpoví na ni. Robota může vybrat i učitel a na otázku odpoví všichni žáci.

Otázky jsou v češtině i angličtině, záleží na úrovni angličtiny vašich žáků. Zároveň ale nepovažuji za důležité tuto aktivitu dělat v cílovém jazyce, neboť cílem aktivity není procvičování jazyka a navíc na 1. stupni by se někteří žáci neuměli vyjádřit dostatečně.  

Otázky: 1. Co nového ses dnes naučil/a? 2. Zvládl/a jsi dnes vše stihnout? 3. Co ti dnes přišlo obtížné? 4. Chceš se dnes ještě na něco zeptat? 5. Umíš dnešní učivo shrnout jednou větou? 6. Na co jsi dnes pyšný/á? 7. Jak ses dnes do hodiny zapojil/a? 8. Co tě dnes zaujalo? 9. Uměl/a bys dnešní hodinu sám/sama odučit? 10 Zmátlo tě dnes něco?

Video zde

koupit