My goals for a year

My goals for a year

30 Kč

Dva motivy listů pro stanovení si cílů a plánu, jak jich dosáhnout, na kalendářní rok nebo delší časový úsek.
Návod k výrobě: Všechny listy vytiskneme, dva z nich nastříháme na kartičky.
Jak s materiálem pracovat:
1) List s pirátskou zátokou je pro celý kalendářní rok. Dětem vytiskneme slabě natištěný list jako podkladový obrázek. Děti si na list s my goals napíší své cíle do okýnek pro jednotlivé měsíce. Mohou cíle psát samozřejmě během roku i postupně. K cílům si napíší, jak je chtějí dosáhnout, co pro to udělají. List s pirátskou zátokou si děti nastříhají na vyznačené čtverečky. Každý měsíc, až svůj cíl splní, si vezmou daný čtvereček a nalepí si ho na vyznačené místo na podkladovém obrázku (měsíce jsou tam podle čísel). Vznikající obrázek pirátů v zátoce si průběžně vybarvují, nakonec ho mají v prosinci kompletní, cíle jsou splněny. List My goals jim zůstane jako seznam, čeho všeho za ten rok děti dosáhly a mohou si ho společně s vybarveným listem vystavit.
2) List s pirátem a dalekohledem je pro plány splnitelné dřív než za 12 měsíců, tzn. děti budou mít obrázek zkompletovaný rychleji. Princip je stejný jako u předešlého listu. Po splnění cíle, si děti vybarvují čtverečky postupně jaké chtějí. Vznikne jim obrázek piráta, vyhlížejícího své cíle - I can see my goals.

koupit