Materiály

Cake-one

Vyjadřování množství - (a) few, (a) little, many, much

40 Kč

Tři aktivity na procvičení quantifiers - málo, trochu a hodně. Aktivity do lavice, do celé třídy a do sešitu.

Obsah:

1. karty truhly (6 ks) +

...

koupit detail
Cake-one

Past Continuous Tense

30 Kč

24 karet na procvičení minulého průběhového času

Jak s materiálem pracovat:

Varianta 1 – Žáci pracují ve skupinkách, karty jsou na stole

...

koupit detail
Cake-one

BE GOING TO - HRA

30 Kč

24 karet na procvičení vazby be going to (budoucí čas), tvoření otázek
Jak s materiálem pracovat: Varianta 1 – Dva žáci hrají proti sobě. Karty leží

...

koupit detail
Cake-one

First conditional

25 Kč

14 karet pro procvičení a upevnění prvního kondicionálu. Návod k výrobě: Karty vytiskneme, zalaminujeme a nastříháme. Jak s materiálem pracovat:...

koupit detail
Cake-one

Be going to

30 Kč

Procvičení vazby be going to pro blízkou budoucnost.
Jak s materiálem pracovat:
Varianta 1 – Učitel používá jen zelené karty, říká žákům věty a oni
...

koupit detail
Cake-one

Adverbs of frequency

35 Kč

28 karet s cílem procvičení správného slovosledu vět s frekvenčními příslovci a slovní zásobu denní rutina.

Jak s materiálem pracovat: Učitel
...

koupit detail
Cake-one

There is / there are

30 Kč

18 karet na procvičení vazby there is / are pro popis, kdy se někde něco nachází.

Jak s materiálem pracovat: Karty rozdáme žákům. Začíná žák s
...

koupit detail
Cake-one

What does (s)he do?

30 Kč

24 karet s profesemi sloužící k procvičení otázky v přítomném prostém čase 3. os. j.č. pomocí slovesa does, dále k procvičení slovní zásoby - jobs a...

koupit detail
Cake-one

Budoucí čas - will

35 Kč

20 obrázků (věštecké koule) s 20 druhy povolání, barevná i černobílá verze. Procvičení budoucího času, otázka a kladná věta, pomocí tvaru will –...

koupit detail
Cake-one

Past Continuous

30 Kč

30 karet s otázkou What were you doing when the phone rang? a pod touto otázkou je na každé kartě jiný obrázek znázorňující odpověď.
Žáci si...

koupit detail