Jak si v hodinách "hrát"

Jak si v hodinách "hrát"
12.03.2017

Hry patří mezi nedílnou součást výuky angličtiny. Didakticky promyšlené hry jsou ve výuce velmi efektivní, a proto by jich měl mít učitel v zásobě bohatý repertoár. Musí ovšem dbát na to, aby hry nebyly spíš efektní než-li efektivní. Hry poslouží jako opakování probrané látky, procvičení a upevnění slovní zásoby, vzbudí v žácích pozitivní vztah k angličtině a následnou motivaci. Celkově také přispívají k příjemné atmosféře ve třídě a jsou i hezkým zpestřením jiných drilových aktivit. Rozvíjejí řečové dovednosti - měli bychom proto dbát o procvičení rozvitých vazeb, ne jen izolovaných slov.

Proč používat hry ve výuce?
1) rozvíjejí sociální dovednosti
- práci ve dvojici a skupině
- vzájemnou kooperaci
2) pomáhají rozvíjet sluchové a zrakové analýzy
3) rozvíjejí kognitivní činnosti
- analýzu a syntézu
- logické myšlení
- odhad
- paměť
- reflexi

Co promyslet před zavedením her do výuky?
Hry by měly vždy podporovat a rozvíjet probíranou látku. Tzn. nebudu používat hru, která mě právě napadne. Každá nová hra zahrnuje přípravu a promyšlení dané situace. Budou srozumitelná pravidla? Nezabere vysvětlování víc času než samotná hra? Budu potřebovat hýbat s nábytkem? Jak? Mám si připravit předem nějaký materiál? apod. Hry šijeme třídě "na míru" a přihlížíme i k rozvrhu. Jiné hry volíme první hodinu a jiné pátou. Zohledníme jestli je ve třídě 12 žáků anebo 20. Snažíme se používat hry, které se osvědčily a žáky baví. 

Otázky, které si musíte předem položit:
- Jaké mohou nastat situace? Mohl by být nejasný vítěz? Zapojím do hry všechny žáky? Mohli by se začít při něčem hádat? Zvládnu být objektivní? Opravdu hra něco žákům přinese?

Hru nehrajeme s žáky příliš dlouho, I zde platí, že je dobré skončit v tom nejlepším, jinak hrozí ztráta zájmu a nastane hluk. Ideální je 5-10 minut. Promyslete i "berličky", které dáte slabším žákům, abyste je podpořili v mluvení (začátky vět apod.) Dopředu počítejte i s tím, že v každé hře můžete s žáky narazit na nějakou gramatickou novinku (nebo problém). Je jen na vás, jestli budete flexibilně hodinu tomuto jevu věnovat či si jeho podrobné vysvětlení necháte na příště. 
 
Obohacujte tedy svůj repertoár hrami, inspirujte se u kolegů, na seminářích, metodických příručkách a webu. Udělejte angličtinu zábavnou a přibližte ji tak zase o krůček svým žákům. Bude to bavit nejenom je, ale i vás. I zde totiž platí "Let them play and they will make you smile."

Iva Bartoňková